Hackrogroups

Turbo Pascal

09.05.2010 14:29

 

Turbo Pascal Menüsünün Kullanımı

File

 


 

New:Editörde yeni bir pascal dosyası yaratmak için kullanılır.Dosya açıldığında dosya adı NONAME00.PAS olarak gelecektir.Eğer bu dosya saklanmadan yeni bir pascal dosyası açıldığında dosya adı NONAME01.PAS ismini alacaktır.


 

Open(F3):Daha önce harddisk veya diskette var olan pascal program dosyasını editörde açılmasını sağlar.Disk üzerinde bulunan bir pascal dosyasını editöre yüklemek için ekrana gelen diyalog kutusunda *.pas yazan yere programın adı yazılır ve Enter tuşuna basılır.Aynı seçim, mouse ile açılmak istenen programın üzerine gelip iki kez tıklanarak gerçekleştirilir.


 

Save(F2):Pascal editöründe yazılan programın istenen ortama kaydedilmesinde kullanılan seçenektir.Yazılan program ilk defa hafızaya alınacaksa ve bu seçenek seçilmişse aşağıdaki Save File As diyalog kutusu ekrana gelecektir.

 


 

Diyalog penceresi programa bir isim verilmesi için bekleyecektir. Programın hafızaya alınması için bir sonraki adım program adının yazılmasıdır.Program adı yazıldıktan sonra mouse ile "ok" tuşuna veya klavyeden “Enter” tuşuna basılması gerekir.Daha önceden harddiskte/diskete bulunan bir Pascal programı üzerinde yapılmış değişiklikler hafızaya alınırken bu komut kullanıldığı zaman, program eski adı ile kaydedileceğinden dolayı aynı diyalog kutusu ekranda görülmez.

Pascalın DOS sürümü ile çalışırken yazılan programın hafızaya alınması için bu seçenek yerine geçen kısayol tuşu olan F2 tuşuna basılması yeterlidir.


 

Save as: Editörde aktif pencerede yazılmış Pascal programının yeni bir isimle kaydedilmesi amacıyla kullanılan seçenektir.Komut seçildiğinde ekrana Save As Diyalog Kutusu gelir. Programa verilecek yeni isim diyalog kutusundaki komut satırı yerine yazılarak “Enter” tuşuna basılır.


 

Save all: Pascal ile program yazarken, birden fazla program penceresini üst üste açabiliriz. Bu komut seçeneği kullanıldığında açık olan bütün Pascal programları bilinen adları ile hardiskke/diskete hafızaya alınır.Komutun çalışabilmesi için açık halde bulunan programların daha önceden isimlerinin verilmiş olması gerekir.


 

Change dir: Bu komut sadece Dos sürümü Turbo/Borland Pascalda bulunur.Aktif çalışma sürücüsü veya directory’in değiştirilmesi amacıyla kullanılır.Bu sayede başka ortamlardaki programlar çalıştırılabilir ve üzerlerinde işlemler yapılabilir.Komut çalıştırıldığında istenilen directory veya sürücü seçilerek kısayol tuşları olan “Alt+K” basılır veya tab tuşu yardımıyla “Ok” butonuna gelinerek “Enter” tuşuna basılır.


 

Print:Editör içinde yazılmış olan aktif haldeki programın yazıcıdan alınmasını sağlar.


 

Printer setup: Printer seçimi ve printer ayarlamalarının yapılmasını sağlar.Bu komut seçildiğinde aşağıdaki diyalog kutusu ekrana gelir.

 


 

Dos shell: Bu komut sadece Dos sürümü Turbo/Borland Pascalda bulunur.Geçici olarak Pascal editörünün terkedilip Dos ortamına dönülmesini sağlar.Dos ortamından tekrar editöre dönülmek için EXIT komutu kullanılır.


 

Exit(Alt+X):Turtbo pascal editöründen çıkış için kullanılır.


  

EDIT

 


 

Undo(Alt+Bksp):Geriye doğru,yapılmış olan işlemleri tek tek iptal eder.Bu şekilde hatalı yapılmış olan işlemler adım adım geriye doğru gidildiğinden dolayı iptal edilmesini sağlar.


 

Redo:İleriye doğru yani Undo ile geriye gelinmiş noktadan adım adım ileriye doğru alınmasını sağlar.Bu seçeneğin kullanılması için Undo yapılmış olması gerekir.


 

Cut(Shift+Del):Bu komut bloklanmış program parçasının program içerisinden silinmesi işleminde kullanılır.Silinen bu program parçası clipboard içerisine alındığı için istenen yere Shift+Ins tuşu yardımıyle yapıştırılır.


 

Copy (Ctrl+Ins):Bu komut bloklanmış program parçasını program içerisinde istenen yere ya da başka bir program içerisine kopyalama işlemi sırasında kullanılır.


 

Paste(Shift+Ins):Bu komut bloklanarak hafızaya(clipboard) alınmış olan program parçasını istenen yere ya da başka program içersine kopyalama işleminde kullanılır.


 

Clear (Ctrl+Del):Bloklanmış program parçasını silmek için kullanılır.Silenen program parçası hafızaya (clipboard) içine alınmaz.


 

Show clipboard:Ctrl+Ins ve Shift+Del ile hafızaya alınmış (clipboard) program parçasını görüntüleme işleminde kullanılır.


  

SEARCH

 


 

Find: Program içinde herhangi bir metini aranmak için kullanılır.Arama işlemi harf ya da harf grubu şeklinde de olabilir.Bu komut seçildiğinde ekrana aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

 

Aranılacak metin, kendisi için ayrılmış alana yazılır.Arama işlemini başlatmak için klavyeden “Enter” tuşuna veya mouse ile Ok butonuna basılır.


 

Replace:Program içerisinde bulunan bir metin,harf ya da harf grubunu istenen başka bir metin , harf ya da harf grubu ile değiştirilmesinde kullanılır.Bu komut seçildiğinde ekrana aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

 

Text to find’ 'in karşısında ayrılmış alana değiştirilmesi istenilen metin,harf yada harf grubu , New Text’ in karşısındaki ayrılmış alana yeni metin,harf yada harf grubu yazılır. Değiştirilecek sözcük programın tamamında veya birden çok yerinde değiştirilecek ise Change all tuşuna ve klavyeden “Enter”, mouse ile Ok butonuna basılır.Programda aranılan metin,harf ya da harf grubu bulunduğunda değişim için kullanıcıdan onay bekleyen bir diyalog kutusu ekrana gelir.

 

Değişime onay için klavyeden “Y”veya mouse ile diyalog kutusundaki Yes butonuna basılır.Değişime hayır demek için klavyeden “N” tuşuna basılır veya mouse ile diyalog kutusundaki No butonuna basılır.


 

Search again:Find ve Replace bölümlerinde bulunan metni,harfi yada harf grubunu tekrar aramak için kullanılır.


 

Go to line number: Program içinde istenilen program satırına hızlı bir şekilde ulaşılmasını işleminde kullanılır.Bu komut seçildiğinde aşağıdaki diyalog kutusu ekrana gelir.

 


 

Gidirmek istenen satır numarası Enter new line number ifadesinin önünde ayrılmış olan yere yazılır ve “Enter” tuşuna basılır.


 

Show last compiler error:En son oluşan derleme hatasını ve yerinin görüntülenmesinde kullanılır.


 

Find error:Adresi verilen hatanın oluştuğu yeri bulma işleminde kullanılır.


 

Find procedure:İstenen procedure’ün bulunmasında kullanılır.


  


 

RUN

 


 

Run(Ctrl+F9):Editörde yazılmış olan programın çalıştırılmasında kullanılır.


 

Step over(F8):Alt programlara dallanmadan programın satır satır çalıştırılmasında kullanılır.Function ve procedure’lere gitmez.


 

Trace into(F7):Editördeki programı satır satır çalıştırılmasında kullanılır.


 

Go to cursor(F4):Programı kursörün bulunduğu yere kadar çalıştırılmasını sağlar.Daha sonra programa tekrar döülür.


 

Program reset(Ctrl+F2):Hata bulma işlemleri için F8,F7 veya F4 ile çalıştırılan programın çalışmasına son verme işleminde kullanılır.


 

Parameters.Programın çalışmaya başlaması ile beraber program içerisine gönderilecek parametreleri tanımlama işleminde kullanılır.


 

COMPILE

 


 

Compile(Alt+F9):

Make(F9):

Build:

Primary file:

Clear primary file:

Information:


 

 

Geri

Sitede ara

Copyrıght by HACKRO.© 2010-2011 All rıght reserved.