Hackrogroups

Kullanılan Komutlar

09.05.2010 14:06

 

PASCAL’DA KULLANILAN KOMUTLAR


 

GİRİŞ-ÇIKIŞ KOMUTLARI;


 

Her programlama dilinde kullanıcıdan veri alma ve ekrana veri yazma deyimleri vardır. Pascal'da kullanıcıdan read ya da readln komutlarıyla veri alınır ve ekrana write ya da writeln komutlarıyla yazılır.


 

WRİTE/WRİTELN


 

İşlem sonuçlarının veya mesajlarının ekrana yazılmasını sağlar. Sabit bir yazı olabileceği gibi bir değişken de olabilir. Bu durumda değişkenin kendisinin adi değil, değeri yazılır. Ya da direkman bir işlemin sonucu da yazdırılmak istenebilir. Hatta bunlardan iki ya da daha fazlasını da birlikte yazdırabiliriz.

Bununla ilgili bir örnek yapalım :

Proram DENEME ;
uses crt;
begin clrscr;
writeln(' GENÇ Pro');
write('YAZILIM ');
writeln(' PASCAL');
write(‘PROGRAMLAMA DİLİ’);
readln;
end.

Bu program her zaman ayni sonucu verir. Burada belki fark etmişsinizdir write ile writeln'in farkı bu programda açıkça belli olmaktadır. Write istenen ifadeyi yazıp en sonunda bekler, writeln ise bir alt satirin başına gider ve orada bekler. Bekler demekle kastımız imleçtir. Siz yazı yazarken yanıp sönen nesneye imleç denilir ve Pascal'da bir kod yazmak istediğinizde imlecin bulunduğu yerden itibaren yazılır.


 

READ/READLN


 

Simdi de ekrandan (daha doğrusu ekran vasıtasıyla kullanıcıdan) bir veri (isim, yas, telefon numarası gibi..) almaya bakalım. Bu işlem için Read ya da Readln (genellikle readln) komutu kullanılır. Ama en iyisi readln kullanmaktır. Kullanım sekli Readln(değişken); seklindedir ve kullanıcıdan bir şeyler yazıp enter'a basmasını bekler. Enter'a basılınca kullanıcının yazdığı verileri parantez içerisine yazılan değişkene atar ve artık bu değişkenin değeri bu olur. Yani üstüne falan eklenmez. Eski değeri silinir ve yeni değeri kullanıcı ne girdiyse o olur. Genellikle write komutuyla yan yana (daha doğrusu ar arda) kullanılır. Çünkü kullanıcının ne girmesi gerektiğini ona söylemek gerekir. Örnek için basit program:


 

Program Oku_bakalım;
uses crt;
var
a:integer;
isim:string[40];
begin clrscr;
write('Bu program verilen bir sayının karesini ve kubunu bulur');
writeln;
write('Bir Sayi Giriniz: ');readln(a);
write(a,' sayisinin karesi ',a*a,' ve kubu ',a*a*a,' olur.');
writeln;
write('Adinizi giriniz: ');
readln(isim);
clrscr;
Writeln('Başardınız
',isim);
Writeln('Programı bitirmek için Entera basınız...');
readln;
end.


 

GOTOXY ( )

Pascal'da ekranın istenilen yerine gitmek için gotoxy komutu kullanılır. "Gitmek" derken imleci istenilen yere götürmektir. Zaten ekrana write ile bir şeyler yazılırken imlecin bulunduğu yerden itibaren yazıldığını söylemiştik. Bu komutun kullanımı;

gotoxy(X,Y);


 

seklindedir. Burada X yerine kaçıncı sütuna gidilmesi isteniyorsa o sütunun numarası, Y yerine ise kaçıncı satıra gidilmesi isteniyorsa o satirin numarası yazılır. Normal bir ekranda 80 kolon ve 24 satir (25'e çıkartılabilir) vardır. Gotoxy komutunu kullanırken buna dikkat etmelisiniz. Yani gotoxy(83,12); komutunu yazarsanız büyük olasılıkla istediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz! Bu komut genelde write ifadesinden önce kullanılır. Zaten amacı da ekranın istenilen yerine yazı yazdırmaktır. Bunu bir örnekle açıklarsak;


 

Program git_bakalim;
uses crt;
begin clrscr;
gotoxy(20,15);write(' GENÇ PRO ');
readln;
end.


 

*Program çıktısı 20. sütun 15. satırana GENÇ PRO yazar.

gotoxy(X,Y); komutunda X ve Y yerine değişken de koyabiliriz. Tabii ki bir tam sayı tipli değişken (byte, integer, longint.. gibi). Bu durumda değişkenin değeri neyse ona göre işlem yapılır. Mesela bunu küçük bir örnekle açıklarsak:

Program citir;
uses crt;
var
x,y:byte;
ad:string;
begin clrscr;
write('Adiniz: ');readln(ad);
write('X kordinati: ');readln(x);
write('Y kordinati: ');readln(y);
clrscr;
gotoxy(10,23);
write('Bu program GENÇ SOFT tarafından hazırlandı!');
gotoxy(x,y);
write(ad);
readln;
end.


 


 

Geri

Sitede ara

Copyrıght by HACKRO.© 2010-2011 All rıght reserved.